Maciej Jaroszewski
Puszczyk (Strix aluco)
Orlik krzykliwy (Clanga pomarina)