Maciej Jaroszewski
Zimorodek (Alcedo atthis)
Orlik krzykliwy (Clanga pomarina)