Maciej Jaroszewski
Czapla biała (Ardea alba)
Morświn zwyczajny (Phocoena phocoena)