Maciej Jaroszewski
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Orlik krzykliwy (Clanga pomarina)