Maciej Jaroszewski
Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
Orlik krzykliwy (Clanga pomarina)