Maciej Jaroszewski
Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)
Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)