Ptaki wodno-błotne - Maciej Jaroszewski
Ohar (Tadorna tadorna)