Ptaki inne - Maciej Jaroszewski
Brzegówka (Riparia riparia)